Byggerådgiver

Få 3 tilbud fra en byggesagkyndig her!

Indhent 3 uforpligtende tilbud fra en byggesagkyndig i dit lokalområde lige her – helt gratis! Få professionel hjælp til udarbejdelse af tilstandrapporter, el-rapporter og energimærkninger her!

Har du brug for en byggesagkyndig til en fornuftig pris i forbindelse med et huskøb eller -salg? Har du aldrig prøvet at finde en byggesagkyndig før, venter der dig en udfordring af de større. For du skal både sørge for at den byggesagkyndige er beskikket af Sikkerhedsstyrelsen til at skrive tilstandsrapporter. Samt altid indhente flere tilbud, for at være sikker på, at du har fundet en byggesagkyndig til en god pris. Få mere at vide og et par gode tip om byggesagkyndige her.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende
Møde med byggesagkyndig

De færreste køber eller sælger deres bolig mere end en gang i livet. Og sker det alligevel, er der oftest gået så mange år, at der gælder helt andre regler om køb og salg af bolig.

Derfor er det – både ved huskøb og -salg – vigtig at alliere sig med en erfaren byggesagkyndig, som er opdateret på den nyeste lovgivning på området. Det får du brug for, både når du skal sælge, og have skrevet en tilstandsrapport på boligen. Og når du skal købe.

For i dag er ejendomsmægleren sælgers mand. Så derfor er du nødt til at få uvildig køberrådgivning andre steder. Og her er en byggerådgiver et rigtigt godt bud, fordi han eller hun er ekspert i at finde eventuelle fejl, skader og mangler ved en bolig.

Derudover kan byggesagkyndige hjælp med meget mere end køb og salg af bolig. F.eks. byggetilsyn.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende

Byggesagkyndig er ikke en beskyttet titel

En byggesagkyndig har typisk en byggeteknisk uddannelse som ingeniør, arkitekt eller bygningskonstruktør. Men det betyder ikke, at ”byggesagkyndig” er en beskyttet titel. Alle kan i princippet kalde sig det.

Derfor er det vigtigt, at du undersøger om den byggesagkyndige, du taler med dels beskikket af Sikkerhedsstyrelsen, hvis vedkommende skal udfærdige en tilstandsrapport i forbindelse med dit hussalg. Og som minimum har en byggeteknisk grunduddannelse, hvis han eller hun skal bistå dig med køberrådgivning i forbindelse med et huskøb.

Samtidig skal du være opmærksom på, at byggesagkyndige ikke har faste priser på deres ydelser. Hver enkel byggesagkyndige kan frit sætte sine priser, som han eller hun har lyst til. Og i nogle tilfælde gøres prissammenligningen mere besværlig, fordi de den bygningssagkyndige giver en samlet pris på både tilstandsrapport, energimærke og elinstalaltionsrapport. Som alle tre er lovpligtige at få lavet ved et salg af boligen.

Derfor skal du som minimum indhente 3 tilbud fra lige så mange byggesagkyndige, for at være sikker på, at du får et retvisende indtryk af prisniveauet. Og sikre dig, at du får tilbud på det samme fra hver af de byggesagkyndige, du beder om en pris.

Samtidig er det de færreste bygningssagkyndige, som har en profil på TrustPilot, Google eller andre sites, hvor kunderne kan anmelde dem. Det gør det svært at vurdere, om du har fået fat i en dygtig byggesagkyndig – eller en fusker.

Det gør markedet for byggesagkyndige til lidt af en jungle at finde rundt i for dig, som enten aldrig har solgt eller købt bolig før. Eller som ikke har gjort det i mange år. For hvordan finder du en byggesagkyndig til en fornuftig pris, som du kan stole på?

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende

Den nemme genvej til at finde en byggesagkyndig til en god pris

Heldigvis kan du slippe for en del hovedbrud og spare en masse tid på at indhente tilbud. Samt være sikker på at finde en ordentlig byggesagkyndig, som du kan være tryg ved.

Genvejen hedder en tilbudstjeneste.

Her skal du bare angive dine kontaktoplysninger og beskrive den opgave, du skal have løst. Så finder tilbudstjenesten 3 af de byggesagkyndige i dit lokalområde, som de samarbejder med, der har tid til at tage din opgave inden for en rimelig fremtid. For mange byggesagkyndige er tit booket langt ud i fremtiden – eller har specialiseret sig i bestemte bygningstekniske opgaver.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende

3byggetilbud.dk - Forstå konceptet på 1 minut

Men fordi tilbudstjenesterne anvender en fast kreds af byggesagkyndige, ved de dels, hvem der har tid nu, og dels hvilke bygningssagkyndige der er eksperter i den opgave, du skal have løst. Samt har sikret sig, at de byggesagkyndige de samarbejder med, har den rigtige uddannelse og beskikkelse til at måtte foretage arbejdet.

Derudover indhenter de bedste tilbudstjenester også anmeldelser fra de andre kunder, som har brugt de byggesagkyndige, du får tilbud fra. Derfor kan du læse andres bedømmelser af dem, før du vælger, hvilket af de 3 tilbud du siger ja til.

Altså slipper du ikke bare for at ringe eller maile forgæves til en masse byggesagkyndige. Du får også mere end bare prisen at vurdere de forskellige tilbudsgivere på.

Det giver dig et lettere og mere trygt valg af byggesagkyndig.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende

Hvad kan en byggesagkyndig hjælpe dig med?

Selv om de fleste oftest har brug for byggesagkyndig hjælp i forbindelse med salg og køb af bolig, er der mange andre ting som en bygningskyndig person kan hjælpe dig med.

Helt præcis hvilke ydelser de enkelte byggesagkyndige tilbyder, kan variere en del. Men typisk kan du få hjælp til:

Køberrådgivning

Som allerede nævnt er ejendomsmægleren ikke længere en uvildig formidler af boliger. Han eller hun er udelukkende ”sælgers mand”. Altså står ejendomsmægleren på sælgers side, hvorfor du som køber ikke kan være helt sikker på, om det mægleren fortæller dig om boligen, rent faktisk også er fuldstændigt korrekt.

Derfor er der mange, som vælger at hyre en byggesagkyndig til at rådgive, vejlede og vurdere den bolig, som de overvejer at købe. Så er de sikker på, at de får et uvildigt og retvisende billede af den stand, som boligen er i. Samt en vurdering af, hvilke arbejder og dermed udgifter, der kan skjule sig rundt omkring.

Så står du foran et huskøb, kan det være en god ide at få tilbud på køberrådgivning fra en byggesagkyndig.

Udarbejdelse af tilstandsrapport

Tilstandsrapporter er typisk det, byggesagkyndige laver mest af. Det er en lovpligtig rapport, som de skal være beskikket af Sikkerhedsstyrelsen, for at måtte udarbejde.

Tilstandsrapporten giver en vurdering af boligen, og angiver standen på boligens elementer ved hjælp af nogle farvekoder (i stedet for de gammelkendte K-værdier). Tilstandsrapporten omfatter dog kun det, som den byggesagkyndige kan se, uden at skulle f.eks. løsne mursten, tegl eller træværk. Derfor fortæller den ikke noget om eventuelle risici for skjulte skader på boligen.

Fastsættelse af energimærke

I forbindelse med et boligsalg skal der også angives et energimærke for boligen. Det fortæller noget om, hvor godt boligen er isoleret, og hvor meget du som køber skal forvente, at skulle bruge på opvarmning.

For at en byggesagkyndig må fastsætte energimærket på en bolig, skal vedkommende være certificeret energikonsulent. Så er vedkommende det, kan du få lavet både tilstandsrapport og energimærke af den samme byggesagkyndige.

Udarbejdelse af elinstallationsrapport

Elinstallationsrapporter må kun udarbejdes af en autoriseret elinstallatør. Altså skal den byggesagkyndige også have en uddannelse som elinstallatør, for at kunne tilbyde at udarbejde en elrapport i forbindelse med tilstandsrapport og eventuelt energimærke.

I praksis samarbejder mange byggesagkyndige med en lokal elinstallatør, hvorfor du oftest kan bestille alle tre, lovpligtige dokumenter ved et hussalg ét sted. Og få dem leveret som en samlet pakke. Det kræver dog oftest besøg af både den byggesagkyndige og elinstallatøren. Og i nogle tilfælde også af en certificeret energikonsulent.

Byggetilsyn

En anden udbredt brug af byggesagkyndige er som byggetilsyn i forbindelse med byggerier. Her fungerer den bygningssagkyndige som bygherrens rådgiver. Det vil sige, at han eller hun løbende holder øje med og vurderer kvaliteten af det byggeri, du som bygherre har fået leveret af din entreprenør. Eller de håndværksmestre, som du har til at bygge for dig.

Det stiller dig bedre, hvis der skulle opstå uenigheder. Eller det bliver nødvendigt at køre en erstatningssag mod byggefirmaet, fordi byggeriet ikke lever op til dine forventninger.

Foretagelse af fugtmåling

Har du mistanke om, at din bolig – både en bolig du ejer eller lejer – er for fugtig, kan du få en byggesagkyndig ud og foretage en fugtmåling. Samt få hjælp til at lægge en eventuelt handlingsplan, hvis du efterfølgende skal sænke fugtigheden eller have udbedret fugtskader i boligen.

Rådgivning om skimmelsvamp

Er din bolig fugtig, er der oftest også større risiko for, at der udvikles skimmelsvamp. Det kan give alvorlige helbredsgener, allergier og i værste fald være kræftfremkaldende.

Så har du alligevel den byggesagkyndige ude at måle på fugten, kan du lige så godt bede vedkommende om at undersøge boligen for skimmelsvamp. Samt bistå dig med en plan for at udbedre problemet. Eller tage dialogen med udlejer om det.

Forsikringssager

Har du fået afvist en forsikringssag i forbindelse med en vand- eller stormskade? Eller føler du, at forsikringsselskabet løber om hjørner med dig?

Så kan en byggesagkyndig hjælpe dig med at lægge argumenter, erfaring og troværdighed bag din forsikringssag.

Afleveringsforretning

Har du fået bygget eller skal du overtage en ny bolig, som du har købt. Så få den byggesagkyndige til at gennemgå boligen og stå for alt det praktiske omkring afleveringsforretningen. Så er du sikker på, at bygningens skjulte installationer, loftsrum, facade, tag, kælder og andre dele er i orden, og overholder alle lovkrav.

Med den byggesagkyndige som mellemmand i forbindelse med afleveringsforretninger, bliver du heller ikke fristet til at sige ”ja” til småfejl (der måske har potentiale til at udvikle sig til noget mere alvorligt), fordi du bare ikke kan vente med at flytte ind.

En vedligeholdelsesplan for boligen

Du kan også få den byggesagkyndige til at stå for at udvikle en vedligeholdelsesplan for din bolig. Både den du har ejet i mange år, eller den du lige har købt.

Fordelen er, at du er sikker på, at du får vedligeholdt boligen ordentligt, og ikke overser noget. Samtidig kan vedligeholdelsesarbejdet også spredes over en længere tidsperiode, så du kan nå at spare sammen til de større og mere dyre arbejder, før de skal laves.

Foretagelse af droneinspektion

Er du ikke vild med at kravle op på taget?

Så få en byggesagkyndig til at inspicere taget og boligen generelt ved hjælp af en drone. Det gør det nemt at tjekke om f.eks. inddækningen ved skorstenen holder tæt. Eller om alle tegl er hele og ligger tæt. Eller kvisten og altanen er i orden.

Syn- og skønsforretninger

Generelt kan byggesagkyndige hjælpe med alle former for byggetekniske syn- og skønsforretninger. Uanset om du er ejer eller lejer.

Så er der noget, du vil klage over, kan den byggesagkyndige give dig den nødvendige dokumentation og ammunition til din klagesag.

Få 3 tilbud fra byggesagkyndige i nærheden af dig

Så som du kan se, kan du bruge en byggesagkyndig til meget mere end at udarbejde tilstandsrapporter.

Første skridt er altid det samme: Indhent 3 tilbud fra byggesagkyndige ved at klikke på knappen herunder, eller led selv efter en byggesagkyndig i en by i nærheden af hvor du bor på Sjælland, Fyn eller i Jylland.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende
Copyright 2024 - Pilanto Aps
Svar på 3 spørgsmål om UNICEF og deltag i konkurrencen om et gavekort fra GoGift på 2.500 kr.
Test din viden her!