Kloakarbejdere

Så hurtigt finder du en kloakmester til en overkommelig pris!

Leder du efter en professionel kloakmester? Indhent 3 tilbud på kloakarbejde til en god pris lige her.

En kloakmester tager sig af anlægning, reparation og ombygning af kloakken fra tilslutningen til det offentlige kloaknet og ind til din bolig. Så skal du bygge nyt, bygge om eller har du brug for at få repareret dit kloaksystem, er det en kloakmester, du skal have fat i. Læs med her, og få alle de gode fif til, hvordan du finder en kloakmester, der er til at betale – og som du kan stole på laver et ordentligt stykke arbejde.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende
Kloakmester på arbejde

Skal du have anlagt et nyt kloaksystem, f.eks. i forbindelse med en ny- eller ombygning? Eller har du brug for at få repareret kloakken? F.eks. fordi der er gået hul på nogle af rørene. Enten på grund af rotteangreb eller en gren, som er groet ind i kloaksystemet.

Så skal du have fat i en kloakmester eller et kloakfirma, som har en kloakmester ansat. Det er en person, der er autoriseret til at anlægge, inspicere og godkende kloaksystemer. Så uden en underskrift fra en kloakmester, er dit kloaksystem ikke lovligt. Det kan give problemer, den dag du skal sælge din bolig.

Nogle kloakfirmaer tilbyder også at udføre kloakservice. Altså rense kloakken, hvis du har problemer med at få vandet til at løbe ud fra håndvasken eller toilettet. Eller tømme septiktanken hvis den er fuld. Oftest er det dog langt billigere at bestille kloakservice hos et firma, som er dedikeret til dette. Eller tilbyder det sammen med beslægtede ydelser.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende

Hvad laver en kloakmester?

Som allerede nævnt kan en kloakmester tage sig af alt det underjordiske arbejde i forbindelse med anlægning eller ombygning af kloaksystemet på din grund.

Det omfatter alt fra projekteringen over godkendelsen af kloaksystemet og til selve etableringsarbejdet med at grave kloakrør, samlinger og rensebrønde ned i jorden. Og tilslutte systemet til det offentlige kloaksystem.

En kloakmester er altså en form for underjordisk arkitekt, der sørger for, at både spildevandet fra din husholdning og regnvandet fra din grund ledes væk på korrekt og miljøforsvarlig vis. Typisk i hvert sit offentlige kloaksystem.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende

Hvordan finder du en kloakmester til en god pris?

Lige som alle andre håndværkere kan en kloakmester selv bestemme sine priser. Derfor kan du snildt komme ud for, at to kloakfirmaer som på det nærmeste bor dør og dør, har vidt forskellige timepriser på deres arbejdsopgaver.

Derfor er det vigtigt, at du altid indhenter tilbud fra flere forskellige kloakmestre, når du skal have lavet kloakarbejde. Som minimum skal du have 3 tilbud. Det giver dig en mere retvisende indikation af prisniveauet for den kloakopgave, du skal have løst. Og forhindrer, at du kun får spurgt den dyreste kloakmester i miles omkreds.

Udfordringen er, at mange kloakmestre har meget travlt i disse år, fordi der er rigtig god gang i byggeriet – og mange store anlægsarbejder i gang over hele landet.

Samtidig specialiserer flere og flere kloakmestre sig, så de f.eks. kun tager opgaver ind fra det offentlige. Eller kun udfører kloakarbejder som underleverandører til entreprenører eller nogle af de større byggefirmaer.

Derfor skal du oftest have fat i langt flere kloakmestre, end du har brug for tilbud fra, før du har fundet 3, som overhovedet er interesseret i dit projekt, og har tid til at lave det inden for en overskuelig fremtid.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende

Den nemme genvej til 3 tilbud på kloakarbejde

Heldigvis kan du få hjælp til både at finde 3 kloakmestre i nærheden af dig, som vil give tilbud på din opgave. Og samtidig være sikker på, at de kloakfirmaer du får tilbud fra, rent faktisk er nogen, du kan stole på.

For du har sikkert hørt alle skrækhistorierne om håndværkere, der aldrig kom. Eller som snød med kvaliteten af arbejdet, så folk stod tilbage med en frygtelig omgang byggesjusk, de ikke kunne bo i.

Fidusen er, at du bruger en af de gratis tilbudstjenester på nettet, som indhenter 3 tilbud fra kloakmestre på folks byggeprojekter.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende

3byggetilbud.dk - Forstå konceptet på 1 minut

Bruger kun kloakmestre, de har et indgående kendskab til

Tjenesterne arbejder sammen med en fast kreds af kloakmestre over hele landet – også nogen, som bor i nærheden af dig. Altså farer de ikke bare ud og finder de 3 første og bedste kloakmestre, som siger ja til at give tilbud.

Det betyder, at tilbudstjenesterne kender de enkelte kloakmestre ganske godt – og derfor nemmere kan henvise dem, som er bedst til det kloakarbejde, du skal have udført.

Samtidig indhenter de bedste af tilbudstjenesterne altid en bedømmelse af de enkelte kloakfirmaer fra de kunder, som de har vundet opgaver hos. Og får et firma for mange dårlige anmeldelser, ryger de ud af tjenesten igen.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende

Læs anmeldelserne af de enkelte kloakmestre

Altså er du sikker på, at du ikke får hyret en kloakfusker til dit kloakprojekt – og kan i øvrigt læse de enkelte kloakfirmaers anmeldelser på deres profilsider hos tilbudstjenesten. På den måde kan du se, hvilken oplevelse andre har haft med de kloakmestre, som giver tilbud på din opgave gennem tjenesten.

Det giver dig et meget bedre beslutningsgrundlag, når du skal vælge den kloakmester, der skal lave dit kloakarbejde. For uden anmeldelserne ville du kun have haft prisen på tilbuddet at gå ud fra. Og et kort førstehåndsindtryk, når kloakmesteren var ude at bese det arbejde, du skal have lavet, før han gav tilbud. Samt en arbejdsbeskrivelse du måske ikke helt kan forstå.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende

Kloakmesterens mange arbejdsopgaver

Som allerede nævnt kan en kloakmester og det kloakfirma han er ansat i – eller oftest ejer – udføre alle former for projektering, planlægning og udførelse af kloakarbejde. Både til ny- og ombygninger, samt ved reparationer af skader på kloaksystemet på din grund.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende

Projektering og etablering af kloaksystemet på din grund

Selve projekteringen starter med at kloakmesteren tegner kloaksystemet. Her beregner han den mest effektive rørføring, hvor der skal etableres samle- og spulebrønde, samt sikrer at der er korrekt fald på alle kloakrørene, så spilde- og regnvand løber væk af sig selv.

I særlige tilfælde kan kloakmesteren også etablere pumpestationer, hvis der af en eller anden grund er behov for at pumpe regn- og spildevand op mellem to forskellige niveauer på grunden. Eller i rørsystemet.

Når projekteringen er færdig, sørger han for at indsende det til godkendelse hos kommunen. Og står for kommunikation med dem.

Overser og godkender kloakarbejdet

Når projektet er blevet godkendt, sættes etableringsarbejdet i gang. Her overser kloakmesteren kloakarbejdet i forbindelse med etablering, ombygning eller reparation af kloaksystemet. Det vil sige, at han følger op på, at alle mål, hældninger og samlinger er lavet korrekt, samt rådgiver de medarbejdere i kloakfirmaet, som står for anlægsarbejdet.

Når arbejdet er færdigt, gennemgår han det endnu engang, før han godkender det, og melder til klart til kommunen.

Etablering af regnvandsløsninger

Er det offentlige kloaksystem endnu ikke gearet til at håndtere både regn- og spildevand, kan kloakmesteren anlægge en faskine på din grund. Det er et nedsivningsanlæg, som opsamler og leder regnvandet væk gennem en langsom nedsivning i undergrunden.

Faskiner og opsamlingsbassiner kan også være en nødvendighed i de tilfælde, hvor boligen f.eks. ligger lavt, og der derfor løber regnvand til fra de omkringliggende grundstykker. Eller det er nødvendigt for at sikre mod, at det offentlige regnvandssystem løber over.

Endelig er det også kloakmesteren, som projekterer og etablerer omfangsdræn, som beskytter grundstykket på din bolig og en eventuel kælder mod at blive oversvømmet af regnvand fra skybrud.

Grønne regnvandsløsninger

Flere og flere kommuner vælger en dyr etablering af separat regnvandskloak fra, og anbefaler i stedet at grundejerne etablerer såkaldte grønne regnvandsløsninger. Eller etablerer grønne regnvandsløsninger, der samler regnvandet for flere grunde i f.eks. et grønt område med et regnvandsbassin, hvor regnvandet kan samle sig, og sive langsomt ned i jorden.

Her kan kloakmesteren stå for etableringen af sådanne grønne regnvandsløsninger. F.eks. i form af et regnvandsbassin på din grund, der indgår som en del af din have. Enten som en lille sø eller et område med store sten og en underliggende faskine, regnvandet kan sive ned i undergrunden fra.

Det er også kloakmesteren, som løbende inspicerer alle større offentlige regnvandsbassiner, og sikrer sig at de fungerer korrekt. Samt undersøger om det er på tide at få renset dem for sediment og andet affald, som kan bremse vandgennemstrømningen.

Opsætning af rottespærre

Endelig er det også en kloakmester, der skal ud, hvis du skal have etableret en rottespærre i dit kloaksystem. Det er en anordning, der sørger for, at spilde- og regnvand kan løbe fra din grund og ud i det offentlige kloaksystem. Men at rotter og andre skadedyr ikke kan komme ind i kloaksystemet på din grund fra det offentlige regn- eller spildevandssystem.

Alt efter kloaksystemets opbygning kan det være nødvendigt også at etablere rottespærre i forbindelse med afløbene i din bolig. Eller der, hvor kloaksystemet er ført ind gennem grundstykket.

Hvilken rottespærre-løsning der er den rigtige for netop din bolig, kan kloakmesteren rådgive dig om.

Find den rigtige kloakmester til dit kloakarbejde

Står du, og skal bruge en kloakmester til kloakarbejde på din grund, er langt det nemmeste at klikke på knappen nedenfor, udfylde formularen, og indsende den til tilbudstjenesten.

Så går der ikke længe før de første kloakmestre henvender sig for at komme ud at se på det kloakarbejde, du skal have lavet. For oftest her kloakmesteren brug for at undersøge jordbunden og se nærmere på f.eks. hældningen af din grund, før han kan give et retvisende tilbud på dit kloakprojekt.

I nogle tilfælde ringer tilbudstjenesten også lige, hvis de har brug for at få udspecificeret eller afklaret nogle detaljer omkring det kloakarbejde, du gerne vil have 3 tilbud på. Klik på knappen herunder og indhent 3 tilbud eller led efter en kloakmester i en by i nærheden af hvor du bor på Fyn, Sjælland eller i Jylland.

Indhent 3 tilbud, gratis og uforpligtende
Copyright 2024 - Pilanto Aps
Få Apple AirPods til 0,-, når du bestiller Fri tale med 500 GB data hos Oister.
Se tilbud her!